Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor

Vid beställning träffas avtal om köp när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse.
Orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av oss.
Om leveranstiden ändras kommer kunden meddelas om detta snarast möjligt.

Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram tills dess att varan är skickad.
Pia F design äger och har återtaganderätt till produkter tills dess fullständig betalning mottagits från kund.
För att handla hos oss måste kunden vara 18 år fyllda.

 

Leveransvillkor

Vi skickar beställningar med Postnord eller Schenker. 
Normal leveranstid är cirka 4-5 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.
Om det är en beställningsvara kan leveranstiden variera mellan 7-20 dagar

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Prissättning sker efter postens portotabell för brev och paket.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. 
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig returfrakt samt 120 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Ångerrätt/Reklamation

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits.

 

Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

 

Läs mer: Klarnas Allmänna villkor

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

GDPR Personuppgifter

Pia F design respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder en webbplats som administreras av Pia F design.

Pia F design är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Pia F design inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Pia F design registrerar personuppgifter i samband med:

  • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
  • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.
  • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
  • Ditt besök på våra webbplatser inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkterna nedan (under "Hur vi använder insamlad information").

Hur vi använder insamlad information

PiaF design behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Pia F design;
  • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
  • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
  • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta;
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi delar inte med oss av information till andra företag och vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Pia F design ger du din tillåtelse till att Pia F design registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Pia F design främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Om Pia F design använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Pia F design kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Pia F design kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Så här kontaktar du oss” här nedan).

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan även, en gång per år (kostnadsfritt), erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. För kontaktuppgifter, se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Pia F design ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via info@piafdesign.com eller www.piafdesign.com

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen